הזכות למזונות אישה

הזכות למזונות החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי"ט – 1959, קובע כי חובה על בעל לזון את אשתו בהתאם להוראות הדין האישי שלו. מכאן כי על בעל יהודי חלה החובה ליתן מזונות לאשתו, על פי הדין העברי, כל עוד קשר הנישואין קיים ועד להתרתו. ע"א 1146/92 דיאציקוב נ' דיאציקוב תקדין-עליון 93 (1) 99. ביום 24/7/06 […]

זכות המדור כחלק ממזונות האישה

עורך דין גירושין

זכות המדור של האישה כחלק ממזונותיה אחד מפסקי הדין הרבניים המענינים והחשובים שדנו בזכות האישה למדור בכלל ומדור ספציפי בפרט על פי ההלכה, הינו פס"ד משנת 2004 של בית הדין הרבני בטבריה. בשל העובדה שפס"ד פורסם והוא מסכם את ההלכות החשובות בענין זה הוא יובא במלואו : " בפני כבוד הדיינים: מס' תיק: 3599-22-1 – […]

חיוב בגט גורר פקיעת מזונות

גירושין ברבנות | רבנות גירושין

חיוב בגט גורר פקיעת מזונות מזונות אישה – חיוב בגט הגורר ביטול מזונות בפס"ד של בית המשפט לענייני משפחה בחיפה תמ"ש 45487/00 מיום 5/12/06 נשאלה השאלה: איזו השפעה יש לקביעת בית הדין הרבני אשר ניתנה בגדר סמכותו, בדונו בתביעת גירושין- כי האישה חייבת לקבל גט, על זכותה של האישה לקבל מזונות, על פי המשפט העברי, […]

מזונות אשה- ויתור על מזונות עבר

עורך דין גירושין

מזונות אשה- ויתור על מזונות עבר מזונות אישה –ויתור על מזונות עבר בע"מ 7664/05 פלונית נ' פלוני מיום 31/1/06 בית המשפט העליון קבע את הכללים בנושא מזונות עבר. בעניין זה עולה השאלה האם על הבעל לשלם מזונות עבר באם האישה לא תבעה את מזונותיה??? בסוגייה זו יש לבחון את הנחת המחילה מצד האישה. הנחת המחילה […]

סוגיות מיוחדות והערות בנושא מזונות אישה

הליך גירושין | הליך גירושים בהסכמה | תהליך גירושים

סוגיות מיוחדות והערות בנושא מזונות אישה • מזונות זמניים טרם דיון פעמים רבות, עם הפרידה והפתיחה בהליך הגירושין, נותרת אישה שאינה עובדת מחוסרת כל, ואין באפשרותה להמתין עד אשר תתברר תביעתה ותביעת ילדיה למזונות בבית המשפט. לפיכך, נקבע בתקנה 265 לתקנות סדר הדין האזרחי שעם הגשת כתב הגנה או לחילופין עם חלוף המועד להגשת כתב […]

פסקי דין והלכות שונות בנושא מזונות אישה

פסקי דין והלכות שונות בנושא מזונות אישה ע"א 232/89 לויאן נ' לויאן, פ"ד מג (4) 663, 670 – מתי תחל קביעת המזונות? – בית המשפט פסק כי בדרך כלל, מזונות נפסקים מיום הגשת התביעה. ע"א 327/66 גיגר נ' גיגר, פ"ד כא (1) 303, 308 – שינוי פסק דין למזונות – בית המשפט פסק כי פסק […]