צוואה הדדית

צוואה הדדית – כל מה שחשוב לדעת בנושא

צוואה הדדית היא צוואה הנערכת במשותף ע"י שני בני זוג ושבה הם מורים על  אופן חלוקת רכושם המשותף. בשלב ראשון עם פטירת בן הזוג האחד, ובשלב שני לאחר פטירת המצווה השני או במות שניהם יחד.

מאז שנת 2005, חוק הירושה מתייחס באופן ספציפי לצוואות הדדיות הזה במסגרת סעיף 8א'.

סעיף 8א' לחוק הירושה מתיר לערוך צוואות הדדיות . צוואה הדדית יכולה להיערך במסמך אחד או בשני מסמכים נפרדים. כמו כן, חוק הירושה קובע מספר כללים ספציפיים לגבי ביטולה של הצוואה הדדית המושפעים מהיבטים כגון: האם שני בני הזוג בחיים בעת ביטול הצוואה, כיצד בוצע ביטול הצוואה, האם הביטול התבקש לאחר פטירת בן הזוג הראשון, האם העיזבון חולק או טרם חולק ועוד.

תהליך כתיבת צוואה הדדית

בכל צוואה שאינה הדדית, אם אחד ממושאי הצוואה – אחד הנהנים- נמצא בחדר בזמן כתיבת הצוואה או חתימתה- זוהי עילה לפסילת הצוואה. לעומת זאת, בצוואות הדדיות לא רק שהמושא המרכזי שלה נמצא בחדר בעת כתיבת הצוואה וחתימתה- הוא גם אחד מהחותמים.

תהליך כתיבת צוואה הדדית אינו שונה באופן מהותי מכתיבת צוואה רגילה: כותבי הצוואה מגיעים למשרד עו"ד ומחליטים במסמך רשמי כיצד יחולק העזבון ליורשים לאחר מותם. לאחר מכן, נחתמת הצוואה בתוספת סעיף המקנה לבן הזוג שנותר בחיים את כל הרכוש (או החלק שיוסכם ביניהם) לאחר פטירת בן הזוג הראשון.

איך משנים צוואה הדדית כששני בני הזוג עדין בחיים?

צוואות הדדיות היא מיוחדת בכך שלא ניתן לשנותה ללא הסכמה או יידוע של בן הזוג . אנשים שרוצים לשנות צוואות הדדיות בעוד שני כותבי הצוואה עדיין בחיים מחויבים מבחינה משפטית ליידע את בני זוגם בכתב בכך שהם משנים את הצוואה. אם הם לא עשו זאת, השינוי לא יהיה  בר תוקף.

כיצד ניתן לשנות צוואה הדדית לאחר פטירת אחד מבני הזוג?

  1. חוק הירושה  אינו מגביל את בן הזוג שנותר בחיים מכל פעולה שהוא מעוניין לעשות ברכוש בעודו בחיים גם אם חתם על הצוואה ההדדית. בין הפעולות שמותר לו לעשות: מכירת נכסים ונתינת מתנות ללא תמורה לכל מי שהוא חפץ. פעולות כאלו יכולות לרוקן את רצון המנוח מכל תוכן.
  2. בן הזוג יכול להחליט לוותר על העיזבון שהוא ירש מבן הזוג האחר ובכך הוא משתחרר מהצוואה ההדדית ויכול לכתוב צוואה חדשה בה הוא מוריש את רכושו (ללא הרכוש שקיבל מבן הזוג המנוח בצוואה ההדדית) לכל מי שהוא חפץ.

כתיבת צוואה הדדית- רק עם מומחים

כתיבת צוואה הדדית דורשת מומחיות רבה ורגישות לסיטואציה הייחודית. צוואת הדדיות כותבים רק עם עורכי דין מומחים בכתיבת צוואות.

צוואה הדדית – הגבלות על פעולות היורש הראשון

מרבית הצוואות ההדדיות מנוסחות כך שלאחר מות בן הזוג הראשון, בן הזוג השני יורש את כל רכושו, ורק לאחר מות בן הזוג השני עובר העיזבון לידיהם של היורשים האחרים המוזכרים בצוואה. מצב זה, בו הרכוש עובר ליורש א' (בן/בת הזוג) ורק לאחר מכן ליורש ב' (כל שאר היורשים) נקרא "יורש אחר יורש".

לעיתים מתעוררות בעיות או מחלוקות בין בני הזוג בשאלת זהות היורשים או אופן חלוקת הרכוש. במידה ואחד מהחותמים על צוואה הדדית חושד בבן / בת זוגו שלא יקיים את מטרת הצוואה לאחר מות המוריש הראשון, בין אם באמצעות שימוש בלתי אחראי כספים או באמצעות ריקון העיזבון והעברתו לאדם אחר, ניתן להכניס לצוואה הדדית הגבלות בזכויות השימוש בכספי העיזבון ליורש הראשון. הגבלות אלה יכולות לכלול שימוש בכספי הקרן של חיסכון, העברת נכסים לאדם שלישי ועוד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את מכלול הסיכונים האפשריים לפני חתימה על הגבלות שכאלו.

סיפור מקרה – צוואה הדדית

א' וש' הגיעו למשרדינו כאשר הם בשנות השישים המאוחרות לחייהם. שניהם במצב בריאותי טוב ותפקוד קוגניטיבי מלא. הם ביקשו לכתוב צוואה הדדית אך לא הסכימו ביניהם על אופן חלוקת הרכוש לאחר מותם: הגבר רצה לחלק את הרכוש בין שני ילדיהם כך שהבת הנשואה עם הילדים תקבל את חלק הארי ביורשה, ואילו האם ביקשה שהבן הרווק, שהיה בן מסור לשניהם וביקר אותם באופן קבוע – הוא שיקבל את חלק הארי בירושה.

מה עושים כאשר יש חוסר הסכמה?

לאחר דין ודברים הוסכם על שני הצדדים לחלק את הירושה באופן הבא: בין הנכדים יחולק שליש, ובין שני האחים יחולקו שני השליש הנותרים באופן שווה. עכשיו רק נותר לפתור את בעיית האמון: גם הגבר וגם האישה האמינו שהצד השני יעשה ככל יכולתו כדי לדאוג לרוקן את הצוואה ההדדית מתוכן.

הפתרון – הגבלת שימוש ברכוש

לאחר שהתברר שאין דרך לפתור את בעיית האמון, הצענו להכניס סעיף לצוואה ההדדית ש"ינעל" את הבית (הרכוש המרכזי של בני הזוג) – ללא יכולת למכור אותו (למעט במצבים מיוחדים) לאחר מות המוריש הראשון. הפתרון הרגיע את שני בני הזוג מכיוון שביתם היה רכושם המרכזי. כך הצלחנו ליצור ביניהם אמון מספיק לצורך חתימה על צוואה הדדית מוסכמת ומקובלת על שניהם.

מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית?

צוואה הדדית קרויה כך בשל העובדה שהיא מבוססת על אלמנט הסתמכות הדדית. בני זוג עורכים את הצוואה המדוברת על מנת להוריש את העזבון שלהם אחד לשני ובהמשך לטובת צד שלישי (הסדר "יורש אחר יורש"). בני הזוג יכולים לערוך צוואה הדדית שבה הם קובעים כי כאשר אחד מהם נפטר, העזבון יעבור באופן מלא ל בן הזוג השני הנותר בחיים ובהמשך, כאשר השני יעזוב את העולם, העזבון יעבור לילדיהם המשותפים. כמו כן, בני זוג יכולים לערוך צוואה מעין זאת כאשר הם קובעים כי כל אחד מהם יוריש כאשר הוא נפטר את העיזבון שלו באופן ישיר לילדיו.

האם צוואה הדדית תמיד תהיה שיוונית?

לא, מעט זוגות המעוניינים לערוך צוואה הדדית תוהים האם ההוראות של שניהם בצוואה זאת חייבות להיות זהות. ובכן, התשובה לכך היא לא. ההדדיות של הצוואה המדוברת איננה באה לידי ביטוי בתוכן שוויוני או זהה, אלא, בכך שהצוואה נחתמת על ידי שני בני הזוג באותו הזמן והתוכן של הצוואה או שתי הצוואות ידוע לשניהם. כמו כן, בצוואה זו כל אחד מבני הזוג מסתמך על ההוראות של האחר ועל כן הצוואה המדוברת היא הדדית. תוכן הצוואה של כל אחד מבני הזוג בצוואה ההדדית יכול להיות כפי שהוא מעוניין שיהיה, גם אם התוכן יהיה שונה בתכלית.  כך למשל , יתכן כי אחד מבני הזוג יהיה מעוניין להוריש את כל רכושו לשני כאשר הוא נפטר ואילו השני יעדיף להוריש את הרכוש לאחר שהוא נפטר לילדיו.

על איזה נכסים יכולה לחול צוואה הדדית?

צוואה הדדית יכולה לחול על כל סוג נכס בין קיים ובין שיהיה קיים במועד הפטירה.:יש הנוהגים לפרט את כל הנכסים המצויים במועד עריכת הצוואה ויש הנוהגים לערוך צוואה כללית וגורפת.

משרד עורכי הדין דליהו רונן ושות' הוא משרד בעל ניסיון רב ומומחיות בכתיבת צוואות. פנו עוד היום לקבלת ייעוץ וקביעת פגישה>>

ראו עוד: עורך דין ירושות | הסכם ממון לפני נישואין | משמורת | סכסוכים משפחתיים

מעוניינים בייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם!
עקבו אחרינו בפייסבוק
תוכן עניינים
דילוג לתוכן