מיסוי מקרקעין- היחס בין הסכם ממון לבין חוק מיסוי מקרקעין (שבח, רכישה ומכירה)

מיסוי מקרקעין- היחס בין הסכם ממון לבין חוק מיסוי מקרקעין (שבח, רכישה ומכירה) לעניין סעיף 49(ב) לחוק זה. סעיף 49(ב) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, רכישה ומכירה) קובע: "לענין פרק זה יראו מוכר ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים למעט ילדים נשואים- כמוכר אחד". סעיף 49(ב) קובע […]

הטבות במס אגב גירושין

עורך דין גירושין | עורך דין גירושין בתל אביב

‏‏ הטבות במס אגב גירושין בימינו אנו, גירושין הינם דבר שבשגרה. והשלכתם נותנת אותותיה גם על מערכת המיסוי במדינה. הטבות מס כידוע מתבטאות בזיכויים, ניכויים ופטורים, לרוב מטרתן להעניק סיוע פיננסי, מעין הנחה , לשם עידוד והקלה על האוכלוסייה ובעיקר למטרה סוציאלית. ברשימה שלהלן יוזכרו יסקרו חלק ממגוון הסיטואציות אשר מזכות בהטבות מס אגב גירושין. […]

משמעות אי דיווח למנהל מיסוי מקרקעין

משמעות אי דיווח למנהל מיסוי מקרקעין כאשר צדדים לעסקה נקשרים בהסכם למכירת זכויות במקרקעין, מוטלת עליהם החובה לדווח על העסקה למנהל מיסוי מקרקעין. העדר דיווח בדר"כ נעשה על מנת להסתיר קיומה של עסקה ו/או לדחות את תשלום המס המגיע בגינה. בתי המשפט בישראל מתייחסים להעדר הדיווח בחומרה רבה. בפס"ד פרוייקט אורנים מבנים (ת"א 2259/99) קבע […]

דירה שיורש בן זוג לאחר הנישואין אינה שוללת הקלה במס רכישה מבן הזוג האחר

 דירה שיורש בן זוג לאחר הנישואין אינה שוללת הקלה במס רכישה מבן הזוג האחר חוק מיסוי מקרקעין רואה בהורשה פעולה שאינה מהווה "מכירה" וכפועל יוצא מכך אינה מהווה רכישה לעניין החיוב במס רכישה. לפיכך, דירה המתקבלת בירושה בידי בן זוג לאחר שנישא אינה מהווה רכישה ואינו צריך לשלם בגינה את מס הרכישה. בית המשפט העליון […]