התנאים להחלת אמנת האג – חטיפת ילדים

הליך גירושין | הליך גירושים בהסכמה | תהליך גירושים

 התנאים להחלת אמנת האג  – חטיפת ילדים 1. מקום מגורים רגיל – לקביעת מקום המגורים הרגיל של הקטין חשיבות רבה בשל היותו תנאי מקדמי לתחולת האמנה. מכיוון שזוהי הגדרה מעורפלת ונתונה לפרשנויות, קבעה הפסיקה פרשנות דווקנית ומצמצמת. המבחן שנקבע הוא היכן היה מצוי הילד פיסית עובר להרחקתו, והיכן ניתן, מנקודת מבטו של הילד, לראות את […]

החזרת ילדים חטופים

החזרת ילדים חטופים  הצהרת בית המשפט בדבר החטיפה סעיף 15 לאמנת האג (החזרת ילדים חטופים) התשנ"א- 1991 קובע: "הרשויות השיפוטיות או המנהליות של מדינה מתקשרת רשאיות, לפני הוצאת צו להחזרת הילד, לדרוש שהמבקש ישיג, מרשויות המדינה שבה נמצא מקום מגוריו הרגיל של הילד, החלטה או קביעה אחרת שהרחקתו או אי החזרתו נעשתה שלא כדין כמשמעותן […]

היבטו של מנגנון "ההשלמה" בעניין חטיפת ילדים – לפי חוק אמנת האג

היבטו של מנגנון "ההשלמה" בעניין חטיפת ילדים – לפי חוק אמנת האג ביהמ"ש העליון בירושלים, קבע כי במקרה דנן, חל סייג ההשלמה לפיו האב השלים עם מעשה החטיפה של ילדיו הקטינים, ולכן ילדיו הקטינים לעת עתה נשארים בישראל, מדינת אזרחותם. עובדות: הבעל (להלן: "הבעל" ו/או "האב") והאישה (להלן: "האישה" ו/או "האם") הינם אזרחי ישראל, נישאו […]

פסק דין בעניין חטיפת ילדים

עורך דין גירושין

פסק דין בענין חטיפת ילדים "בית המשפט לא ייתן את ידו לחטיפת ילדים לישראל על מנת לאפשר לאחד ההורים להימלט מאימת הדין" משרדנו ייצג אם בתביעה להחזרת ילדים חטופים ע"פ חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים) התשנ"א – 1991. במקרה זה דובר על הורים גרושים, אשר להם שני ילדות קטינות בגילאים 12 ו- 9. בהסכם […]

אמנת האג להחזרת ילדים חטופים

אמנת האג להחזרת ילדים חטופים בשנת 1991 נחקק במדינת ישראל חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), תשנ"א – 1991, שנועד ליתן תוקף של חוק לאמנה בין לאומית להחזרתו של קטין למדינה ממנה הוצא שלא כדין, אמנה שנחתמה בהאג ביום 25 באוקטובר 1980. חוק האמנה מבוסס על הדדיות בין המדינות החתומות על האמנה ועל חובת עזרה […]

מהי חטיפת ילד

מהי חטיפת ילד? העברת ילד ממדינה שבה הוא מתגורר באופן רגיל למדינה אחרת, על ידי הורה אחד, בלא שניתנה לכך הסכמה של ההורה האחר או בלא שניתן צו שיפוטי המאפשר זאת. על מנת להיכנס לגדר ההגדרה אין חשיבות לשאלה האם ההורים נשואים, גרושים, פרודים או שמעולם לא נישאו. כמו כן אין חשיבות לשאלה האם החטיפה […]