מירוץ הסמכויות

תביעת מזונות בגין שינוי נסיבות

מירוץ הסמכויות המאפיין את דיני המשפחה בישראל הוא פיצול הדין ופיצול הסמכות. בעבר ולפני הקמתו של בית המשפט לענייני משפחה, בעיה זו היתה אף מורכבת ומסובכת עוד יותר, שכן הסמכות התפצלה בין בית משפט השלום, בית המשפט המחוזי ובית הדין הרבני. מכל מקום המצב כיום הוא כי עבור יהודים, ישנן 2 ערכאות אשר יכולות לדון […]

הגנת הפרטיות

הגנת הפרטיות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 קובע כי איסור לפגוע בפרטיותו של אדם, ללא הסכמתו. החוק מפרט רשימה של מצבים העולים בכדי פגיעה בפרטיות. כך למשל בילוש או התחקות אחרי אדם; האזנה אסורה; צילום אדם כשהוא ברשות היחיד; פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות בהן עלול הפרסום לבזותו או להשפילו; שימוש בשם אדם, […]

פסק דין בענין אלימות במשפחה

הליך גירושין | הליך גירושים בהסכמה | תהליך גירושים

פסק דין בעניין אלימות במשפחה תמ"ש (י-ם) 17635/03 י.מ נ' י.א. (לא פורסם, פס"ד מיום 22.9.04) – התעללות נפשית מתמשכת – כב' השופט אלבז מבית המשפט לענייני משפחה בירושלים קבע כדלקמן: כדי לברר מהי התעללות נפשית מתמשכת יש צורך לדון תחילה בשאלה מהי התעללות. התעללות אינה החלטה רגעית אלא מעין תוכנית לפגוע בקורבן בדרך שהמכה […]

הליכים בבית המשפט העליון

בית המשפט העליון ככלל ענייני משפחה עשויים "להיכנס לשעריו" של בית המשפט העליון בשני אופנים עיקריים: ראשית, כשבית המשפט העליון יושב כערכאת ערעור שנייה ברשות, על החלטות ו/או פסקי דין של בית המשפט המחוזי. מקרים אלה הם בדרך כלל נדירים שכן, בית המשפט העליון נוטה לאפשר פנייה אליו רק בעניינים משמעותיים וברי השפעה ציבורית רחבה […]

בית הדין הרבני האזורי

הליך גירושין | הליך גירושים בהסכמה | תהליך גירושים

בית הדין הרבני האזורי בית הדין הרבני האזורי משמש כערכאת שיפוט בנושאים שונים, אליו פונים המתגוררים על פי תחומי השיפוט של בתי הדין השונים. קיימים כ-12 בתי דין רבניים אזוריים: באריאל, אשדוד, אשקלון, באר-שבע, חיפה, צפת, תל אביב, טבריה, ירושלים, נתניה, פתח תקווה ורחובות. מספר ההרכבים בכל בית דין רבני אזורי נקבע בהתאם לגודל האוכלוסייה […]

הכתובה

גירושין ברבנות | רבנות גירושין

הכתובה הכתובה היא מסמך המעיד על ההתחייבויות שהבעל מקבל על עצמו כלפי האישה עם הנישואין. הבעל חייב לעמוד בהתחייבויותיו כל עוד הנישואין קיימים וכן כאשר הנישואין מגיעים לקצם עקב גירושין או מות הבעל. הכתובה נועדה לשמר את יציבות מוסד הנישואין וקיומה מקשה על פירוק הנישואין ועל סיטואציות בהן ירצה הבעל לגרש את אישתו. כחלק ממגמה […]