השפעה בלתי הוגנת

הליך גירושין | הליך גירושים בהסכמה | תהליך גירושים

השפעה בלתי הוגנת סעיף 35 לחוק הירושה התשכ"ה- 1965 בפס"ד ד"ר דורון רפואה בתע' 9947/01 שניתן ביום 13/12/06 בבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן, נדונה התנגדות לקיום צוואת המנוחה. שם דובר על מנוחה אשר הותירה צוואה בעדים, הצוואה נחתמה בבית החולים כשישה שבועות קודם לפטירתה. המבקש את קיום הצוואה, ד"ר דורון רפואה, היה בן זוגה […]