גישור

גירושין ברבנות | רבנות גירושין

גישור בשנים האחרונות מורגשת פריחתו של מוסד הגישור בסכסוכים משפחתיים כחלק ממגמה של פתרון סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות. לאחרונה אף נשקלת האפשרות להטיל חובת גישור על בני זוג טרם יורשו לבוא בשערי בית המשפט. (כלל זה נהוג במספר מדינות בעולם כגון: אוסטרליה). אולם טרם מוסדרת חובה זו בדין הישראלי. יחד עם זאת פעמים רבות יפנה בית […]