הפחתת מזונות במשמורת משותפת

הסכם גירושין | הפרת הסכם גירושין | פתיחת הסכם גירושין

הפחתת מזונות במקרה של משמורת משותפת  בעמ' 318/05 פלוני נ' פלונית מיום 30/1/06 ( בבית המשפט המחוזי בחיפה) כבוד השופטת וילנר קבעה כי נכון להעמיד את שיעור הפחתת המזונות לאב במקרים של משמורת משותפת, בכ- 25% מסכום המזונות שהאב היה מחויב בו, לו היו הקטינים נתונים למשמורת האם. יחד עם זאת, הוצאות המדור –שכר דירה […]

מזונות – שיפוי וערבות

גירושין ברבנות | רבנות גירושין

שיפוי וערבות בהסכמי גירושין מקובל לעיתים להוסיף סעיף הדן בשיפוי וערבות בנושא מזונות הילדים. שיפוי וערבות הם ביטחונות שדורש בד"כ האב, בכדי להבטיח שסכום המזונות עליו סיכם עם האישה לא יגדל בעתיד עם הגשת תביעה על ידה בשם הילדים או על ידי הילדים עצמם. בשיפוי הכוונה לכך שבמידה וסכום המזונות יוגדל – תשפה האם את […]

הטבות מהמדינה המשפיעות על פסיקת המזונות

עורך דין גירושין

הטבות מדינה המשפיעות על מזונות ישנן הטבות שונות הניתנות להורים חד הוריים, אשר יש לקחת בחשבון עם קביעת גובה מזונות הילדים: • קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי – ניתנת להורה המשמורן עבור ילדים עד גיל שמונה עשרה שנה. • מענק חד שנתי מהמוסד לביטוח לאומי – ניתן מידי חודש ספטמבר עבור רכישת ספרי לימוד לילדים […]

מזונות ילדים מורדים

מזונות  – ילדים "מורדים" ילד "מורד" הוא ילד שמסרב להיות בקשר עם הורהו, שאינו ההורה המשמורן (במרבית המקרים מדובר באב). לעיתים, מגיע הילד לכלל החלטה זו בעזרת הסתה של ההורה המשמורן, תופעה הנקראת "תסמונת הניכור ההורי". יחד עם זאת, קיימים בהחלט מקרים בהם הילד מגיע להחלטה זו בכוחות עצמו, בשל כעס או פגיעה, ולכך אף […]

תביעת מזונות בגין שינוי נסיבות

תביעת מזונות בגין שינוי נסיבות

על הטוען לשינוי נסיבות מוטל הנטל להוכחת המצב אשר שרר בעבר, בעת מתן פסק הדין, מחד, ומאידך עליו להצביע על השינוי שחל מאז. כן עליו להוכיח כי שינוי הנסיבות לא היה צפוי במועד מתן פסק הדין.

היחס בין מזונות על פי הדין האישי לבין מזונות על פי חוק המזונות

היחס בין מזונות לפי הדין האישי לבין מזונות על פי החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות)התשי"ט – 1959   נראה שפס"ד המנחה בענין זה הוא פס"ד של הנשיא שמגר  ע"א 6763/93 שמואל סורק נ' רועי סורק ואח' תק-על 95 (2)975  אשר ניתן ביום 6.7.95 בהסכמת כב' השופטים בך ומצא בפס"ד נאמר: " במקרים בהם חל הדין […]