פירוק שיתוף במטלטלין ובנכסים נוספים – נכסי קריירה

עורך דין גירושין

פירוק שיתוף במטלטלין ונכסים – נכסי קרירה במהלך חיי הנישואין נצבר רכוש על ידי בני הזוג, שלעיתים, רשום רק על שם אחד מבני הזוג. כך למשל חברה ומניותיה, משק חקלאי, זכויות סוציאליות והטבות שונות כגון קופות גמל, ביטוח מנהלים, קרנות השתלמות וכו' –  הרשומות על שם הבעל או האישה בלבד. ההלכה הנהוגה בבתי המשפט הינה […]

הלכה למעשה חלוקת רכוש

הסכם גירושין | הפרת הסכם גירושין | פתיחת הסכם גירושין

הלכה למעשה – חלוקה רכושית של נכסי בני זוג בעניינים שונים בית המשפט לענייני משפחה בנצרת (כב' השופט סארי ג'יוסי) הכריע בסוגיות כלכליות בין בני זוג. 1. זכויות הבעל בעסק: נכון למועד הקובע (בהסכמת הצדדים – יום הגשת התביעות), היה הבעל בעלים של 50% מזכויות בעסק מסוים. אחרי פתיחת ההליכים העביר הבעל את זכויותיו לשותף […]

חלוקת נכסי מוניטין בין בני זוג

חלוקת נכס של מוניטין בין בני זוג בשאלת המוניטין ניתן עוד ביום 2.8.04  פס"ד של בית המשפט העליון מפיו של כב' השופט רובינשטיין במסגרת בע"מ 5879/04 פלוני נ פלונית .פס"ד מדגיש נקודות עקרוניות בשאלת מוניטין במשפט הישראלי בכלל ובפרט בין בני זוג . נביא חלק מהדברים בשם אומרם : א) מוניטין מוכרים כמובן במשפט הישראלי, […]

נכסים הנכללים בחלוקת רכוש

גירושין ברבנות | רבנות גירושין

נכסים הנכללים בחלוקת רכוש עמ"ש (י-ם) 54822-11-11 מ'מ' פ' נ' מ' פ', בביהמ"ש המחוזי בירושלים, כב' השופט יוסף שפירא, תמר בזק רפפורט, דוד מינץ. ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש למשפחה בירושלים בתמ"ש 12651/06 כב' השופטת נילי מימון. העובדות: המערער והמשיבה נישאו ביום 11.1.00 2000 והתגרשו בחודש ינואר 2008 . לאחר שנישאו, חתמו הצדדים על […]

חלוקת נכסי קריירה

סעדים הניתנים במסגרת חוק יחסי ממון- זכויות במוניטין אישי בית משפט לעניני משפחה ירושלים תמ"ש 022600/03 כב' השופט בן ציון גרינברגר : 29.6.08 סעדים הניתנם במסגרת חוק יחסי ממון- זכויות במוניטין אישי עובדות המקרה: התובעת והנתבע הינם בני זוג אשר נישאו זל"ז כדמו"י ביום 24.8.77. מנישואין אלה נולדו להם שישה ילדים, חמישה מהם כבר בגירים. […]

הכרה בזכות לחלוקת נכסי קרירה

עורך דין גירושין

הכרה בנכסי קריירה בעם 4623/04 פלוני נ' פלוני בפני כב' השופטים: א' ריבלין מ' נאור א' רובינשטיין הכרה בנכסי קריירה, כושר השתכרות ומוניטין אישי כנכס בר שיתוף הקדמה: מדובר בפסק דין שהינו אבן דרך ביחסי רכוש בין בני זוג במשפט הישראלי. מזה שנים רבות מתחבטות הערכות המתדיינות בדיני משפחה בכל הקשור לנכסי "קריירה". זו הפעם […]