הגנת הפרטיות

הגנת הפרטיות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 קובע כי איסור לפגוע בפרטיותו של אדם, ללא הסכמתו. החוק מפרט רשימה של מצבים העולים בכדי פגיעה בפרטיות. כך למשל בילוש או התחקות אחרי אדם; האזנה אסורה; צילום אדם כשהוא ברשות היחיד; פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות בהן עלול הפרסום לבזותו או להשפילו; שימוש בשם אדם, […]

הליכים בבית המשפט העליון

בית המשפט העליון ככלל ענייני משפחה עשויים "להיכנס לשעריו" של בית המשפט העליון בשני אופנים עיקריים: ראשית, כשבית המשפט העליון יושב כערכאת ערעור שנייה ברשות, על החלטות ו/או פסקי דין של בית המשפט המחוזי. מקרים אלה הם בדרך כלל נדירים שכן, בית המשפט העליון נוטה לאפשר פנייה אליו רק בעניינים משמעותיים וברי השפעה ציבורית רחבה […]

צו עיכוב יציאה מן הארץ

צו עיכוב יציאה מן הארץ   סעד זה ניתן הן על ידי בית המשפט לענייני משפחה והן על ידי בית הדין הרבני. בית המשפט  יפעיל את סמכותו ויוציא צו כאמור, כנגד בעל דין, כאשר קיים חשש כי בן זוגו עלול להימלט  מהארץ, אם לאחר שיקבל לידיו את כתב התביעה ואם במהלך המשפט או לאחריו אך […]

סעדים זמניים

הסכם גירושין | הפרת הסכם גירושין | פתיחת הסכם גירושין

סעדים זמניים   סעד זמני הוא צו הניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני, במטרה להבטיח את קיומו של פסק דין שינתן בעתיד או שניתן בעבר וטרם בוצע. סעדים זמניים אלה משמרים את המצב הקיים (הישארות בעל דין בארץ, הישארות נכסים וכספים בידי בעליהם וכדומה). למתן או אי מתן סעד זמני […]

חובות החלות על נאמן מטעם בית משפט כבעל תפקיד

הליך גירושין | הליך גירושים בהסכמה | תהליך גירושים

חובות החלות על נאמן מטעם בית משפט כבעל תפקיד מהן אמות המידה חלות על התנהגות נאמן בפשיטת רגל וכן בהליכי מימוש נכסי חייב לצורך פירעון חובותיו לנושים, ומהן סמכויות בית המשפט וגבולות שיקול דעתו בהליכי אישור הסכמי מכר במסגרת מימוש כזה. היעדר הסדר סטטוטורי בדיני פשיטת רגל באשר לאופן ניהול הליך מימוש נכסים לצורך מכירה […]

מתן סעד הצהרתי טרם פקיעת הנישואין ע"פ פירוש מרחיב של חוק יחסי ממון

גירושין ברבנות | רבנות גירושין

מתן סעד הצהרתי טרם פקיעת הנישואין ע"פ פירוש מרחיב של חוק יחסי ממון תמ"ש 12871/06 בית משפט לענייני משפחה בר"ג פלוני נ' אלמוני בפני כב' השופט שאול שוחט. מתן סעד הצהרתי בתביעה רכושית טרם פקיעת הנישואין על פי פירוש מרחיב של סעיף 11' לחוק יחסי ממון המבקשת עתרה למינוי מומחה מטעם בית משפט על מנת […]