פירוק שיתוף במטלטלין ובזכויות לא רשומות בדרך של מכירה

פירוק שיתוף במטלטלין ובזכויות לא רשומות בדרך של מכירה
זכויות אשר לא נרשמו בלשכת רישום המקרקעין הן בגדר זכויות חוזיות בלבד.
כך למשל, זכויות במינהל מקרקעי ישראל או זכויות מול חברה משכנת וכיוצ"ב.
על זכויות חוזיות אלה יחולו הוראות חוק המיטלטלין כקבוע בסעיף 13 (א) :
" הוראות חוק זה יחולו, ככל שהדבר מתאים לעניין ובשינויים המחויבים,
גם על זכויות".
סעיף 10 לחוק המיטלטלין קובע כי:
" (א) כל שותף זכאי בכל עת לדרוש פירוק שיתוף, היתה בהסכם השיתוף
תניה שוללת או מגבילה זכות זו, רשאי בית המשפט לצוות על פירוק
השיתוף, על אף התניה, אם נראה לו הדבר צודק בנסיבות העניין.
(ב) פירוק השיתוף יהיה על פי הסכם בין השותפים, ובאין הסכם- על פי
צו בית משפט, ורשאי בית המשפט לצוות על חלוקת המיטלטלין בעין,
או על מכירתם וחלוקת הפדיון, או על דרך אחרת של פירוק השיתוף
הנראית לו יעילה וצודקת יותר בנסיבות העניין.
(ג) מכירת המיטלטלין על פי צו בית המשפט תהיה בדרך שנמכרים
מיטלטלין מעוקלים בהוצאה לפועל, זולת אם הורה בית המשפט על
דרך אחרת הנראית לו יעילה וצודקת בנסיבות העניין".
סעיף זה מבטא את עיקרון העל, החל גם באשר לשיתוף במקרקעין, לפיו פירוק השיתוף הוא זכות יסוד של כל בעל משותף.
עם זאת, זכות זו כפופה דוקטרינת תום הלב, במובן זה שתביעה לפירוק שיתוף שתוגש שלא בתום לב, כגון מתוך כוונה להציק לבעלים משותפים אחרים- עשויה להידחות.[ראה ויסמן ,דיני קניין, בעלות ושיתוף, בעמ' 280]
בפירוק שיתוף במיטלטלין ובזכויות, להבדיל מפירוק שיתוף במקרקעין, לא נקבעה בחוק עדיפות לחלוקה בעין על פני מכירה. החוק אומר כי לבית המשפט שיקול דעת לבחור בין חלוקה בעין, מכירה או כל דרך אחרת הנראית לו יעילה וצודקת בנסיבות העניין.[ראה ויסמן , דיני קניין בעלות ושיתוף,בעמ' 320]
בבוא בית המשפט לדון בפירוק השיתוף עליו לבחון שני היבטים:
1. טכני תכנוני- שאותו ניתן להביא רק באמצעות חוות דעת.
2. מהותי- שבו יש לבחון את מערכת היחסים השוררת בין השותפים ולהסדיר את יחסי השיתוף שביניהם.
מעוניינים בייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם!
עקבו אחרינו בפייסבוק
תוכן עניינים
דילוג לתוכן