פיצויי פיטורין ודרך חלוקתם

 

פיצויי פיטורין ודרך חלוקתם

בג"ץ 7716/05 בפני כב' השופטים: ד' בייניש

ס' ג'ובראן

ד' ברלינר

נסיבות המקרה:

בהסכם גירושין שערכו העותרת והמשיב נקבע כי הצדדים יסדירו את יחסיהם הממוניים וכי הם מוותרים על כל תביעה או טענה משפטית למעט הכספים שנצברו לזכות המשיב במקום עבודתו בעת הנישואין שיידונו על ידי בית הדין בעת שיגיעו לכלל מימוש. לאחר מתן הגט הבעל פוטר מעבודתו. בעקבות זאת הגישה האשה תביעה לבית הדין הרבני בה ביקשה לדון בכספים שנצברו לזכות המשיב. בית הדין האזורי פסק כי העותרת אינה זכאית לחלק בפיצויי הפיטורין ששולמו למשיב היות ואין מדובר בכספים שנצברו בשעת הנישואין. בית הדין הגדול אישר את פסק הדין ומכאן נבע הפניה לבית דין גבוה לצדק.

בג"ץ קבע:

בית הדין הגבוה לצדק קבע ביום 28.8.07, כי עמדת בית הדין כי פיצויי הפיטורין ששולמו לאחר הגירושין אינם יכולים להיחשב כספים שנצברו במהלך הנישואין – עומדת בניגוד לעמדתו של המשפט האזרחי. הימנעותם של בית הדין מלהחיל בעניין הנדון את הדין האזרחי המהותי הקובע כי פיצויי פיטורין הינו נכס בר חלוקה והמחייב אותם מקימה עילה להתערבות של בית משפט זה.

בפס"ד התייחס בית המשפט לשאלת סיווגם של זכויות פנסיה כנכסים ברי חלוקה. בתחילה נקבע כי זכויות פנסיה ופרישה מהוות זכויות סוציאליות אישיות שאינם ניתנות להעברה (ע"א בר נתן נגד בר נתן 724/83)

בתיקון לחוק יחסי ממון התש"ן- 1990, בוטל החריג שענינו "זכויות שעל פי דין אינן ניתנות להעברה" ונקבע כי כל נכסי בני הזוג יכללו בגדר הסדר איזון משאבים, למעט החריגים שפורטו בסעיף 5' לחוק. התיקון הוביל איפה להכללת זכויות הפנסיה והפרישה בגדר נכסים שעל דרך הכלל יש לאזן את שווים בין בני זוג במסגרת הסדר איזון משאבים.

התפתחות דומה חלה גם בהקשר של הילכת השיתוף. ברוח ההסדר שנקבע בחוק יחסי ממון נפסק על דרך הכלל כי זכויות פנסיה ופרישה – הינם פרי מאמץ משותף של בני הזוג בהיותם חלק מהתמורה הכוללת המשתלמת לבן הזוג בגין עבודתו. לפיכך נפסק כי בן הזוג האחר זכאי למחציתן של זכויות אלה במסגרת הילכת השיתוף (רע"א 8791/00 שלם נגד טווינקו).

אומנם לא תמיד מקבל בן הזוג פיצויי פיטורין אולם מששולמו פיצויי הפיטורין זכאי בן הזוג למחציתן.

כמו כן, אף אם פיצויי הגירושין משולמים לאחר מועד הגירושין יש לעשות הבחנה בין המועד בו נצברו הזכויות, הינו זמן העבודה לביו המועד בו גמלו הזכויות- מועד הפיטורין.

בני הזוג רשאים להסכים בכתב על בידול פיצויי הפיטורין מהנכסים ברי החלוקה. במקרה דנן לא עשו כן בני הזוג.

על כן פיצויי הפיטורין ששולמו למשיב מהווים כספים שנצברו לטובתו במהלך חיי הנישואין לפיכך יש לדון בעניינם עם מימושם כאמור בהסכם הגירושין.

בדעת מיעוט הייתה השופטת ברלינר אשר גם סברה כי טעה בית הדין הרבני בפסיקתו אולם לא ראתה מקום להתערבותו של בית המשפט כיוון שלטעמה בית הדין התחקה אחר רצונם של הצדדים אשר השאירו רק את כספי הפנסיה וביטוח מנהלים לדיון לאחר הגירושין ובכל שאר הכספים ביצעו הפרדה רכושית עובר למתן הגט.

מעוניינים בייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם!
עקבו אחרינו בפייסבוק
תוכן עניינים
דילוג לתוכן