גט מוטעה

גט מוטעה
בית הדין הרבני האזורי בתל אביב בפסק דין שמספרו 0428-21-1 פסק ביום 20/2/02 כי הגט שסודר בין הצדדים הינו גט מוטעה.
ובמה דברים אמורים?!
שם דובר על הסכם גירושין אשר נחתם בין בני זוג ואשר קיבל תוקף של פס"ד מבית המשפט לענייני משפחה.
שם התברר כי האישה תכננה את חתימת ההסכם על מנת להטעות את הבעל לחשוב שכל העניינים ביניהם הסתיימו, בעוד שבפועל האישה הגישה תביעה להגדלת מזונות כשבוע לאחר סידור הגט.
בית הדין קבע כי הגט הינו גט מוטעה, שאינו תקף עפ"י ההלכה ולכן יש צורך בסידור גט נוסף.
כמו כן, בית הדין קבע כי הבעל פטור מכל חיוב לאישה, קרי פטור גם ממזונותיה.
הבעייתיות בפסק הדין היא שבכל שיטת משפט קיים עיקרון יסוד על פיו יישק דבר והוא כי הסכמים יש לכבד ורק במקרים יוצאים מן הכלל ניתן לחרוג מכלל זה. שם ההסכם היה כרוך בסידור גט והפרתו חמורה כפליים.
מאחר והיה חשש רציני ביותר על כשרות הגט, נאלץ בית הדין לעכב את גירושי האישה.
על פי הדין העברי – דעת חלקת יואב אה"ע סימן כ"ה סובר:" שאם בשעת סידור הגט כבר היה בדעת האישה שלא לקיים את מה שהבטיחה לו, הרי זה גט מוטעה. כי אם היה יודע הבעל את הדבר במתן הגט לא היה מגרשה, ואם כן הוא מוטעה בעיקר המעשה, ואין אמירת הבעל שמגרשה בלא תנאי מועיל כלל והגט בטל".
גם לדעת המהר"ם מלובלין סימן קכ"ב ושו"ת משכנות יעקב חלק אה"ע סימן ל"ד," גם אם ביטל הבעל את התנאים לפני סידור הגט כמקובל, לעולם הוא עומד בדעתו הראשונה. וסומך שיקיימו את מה שהבטיחו לו, ואם אינם מקיימים אח"כ, יכול לומר, אילו ידעתי שלא יקיימו לא הייתי מגרשה והגט בטל למפרע".
מעוניינים בייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם!
עקבו אחרינו בפייסבוק
תוכן עניינים
דילוג לתוכן