בקשה לצו ירושה

בקשת צו ירושה – הליך שדורש הבנה מעמיקה

בקשת צו ירושה היא בקשה אשר מוגשת על ידי יורשים בהעדר צוואה או כאשר הצוואה של המנוח איננה חלה על כל רכושו.
יודגש כי צו ירושה הוא צו אשר מצהיר לגבי יורשי המנוח וחלקם בירושה, ואיננו עוסק בפרטיו של העיזבון. בקשת צו ירושה אפשר להגיש לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הדתי. הבקשה יכולה להיות מוגשת על ידי היורשים שאמורים ליהנות מירושת המנוח וכן על ידי כל מי שיכול להיות לו עניין בהגשת הבקשה כמו למשל נושה או מנהל עיזבון.

לאחר הגשת בקשת צו ירושה

לאחר הגשת בקשת צו ירושה וקליטתה, נעשה פרסום אודות הבקשה בעיתונות וברשומות.
פרסום זה נועד לאפשר הגשת התנגדויות כמו למשל כאשר ישנם יורשים אשר אינם כלולים בבקשה או במידה שקיימת צוואה שלא הוצגה (ואשר אמורה לגבור על צו הירושה שמחלק את הירושה לפי דין).
אם לא הוגשו התנגדויות, סביר כי הצו המבוקש יינתן. במקרים מסוימים, ההחלטה מועברת לבית המשפט באופן אוטומטי כמו לדוגמה אם הוגשה התנגדות, אם המדינה היא אחד מהצדדים לבקשה, אם היועץ המשפטי לממשלה הוא זה שיזם את הבקשה (או הצטרף אליה), אם קיימת אי בהירות לגבי דיני הירושה החלים על הצו (כמו כאשר היורשים בארץ ואילו המוריש נפטר בחו"ל) ועוד.

צוואה הדדית – ייצוג משפטי

ליווי מקצועי מצד עורך דין העוסק בתחום הוא חשוב ובעל משמעות רבה לגבי בקשת צו ירושה. עורך דין יסייע ליורשים לנסח היטב את הבקשה וכן להתמודד עם התנגדויות או התדיינויות בערכאות. עורכי דין העוסקים בתחום מייצגים כמובן גם מבקשים וגם מתנגדים.

משרד עורכי דין רונן דליהו מתמחה במתן ייצוג וייעוץ משפטי ליורשים ומתנגדים בתיקים אלה. אנו מלווים את הלקוח במקצועיות וברגישות תוך חתירה להשגת צו הירושה או לדחיית בקשה להוצאתו. משרדנו מעניק ללקוחותיו סיוע בשליחת הודעות ליורשים לפי דין, השגת כל המסמכים הדרושים בקשת צו ירושה, הדרכה בדבר תשלומי אגרות וכן התמודדות עם מהמורות הצצות לאורך הדרך. בנוסף, משרדנו מתמחה בהליך גירשון ברבנות, התרת נישואין, סכסוכים משפחתיים ועוד.

להגשת בקשה לצו ירושה מלאו פרטים